webstrat's blog

Artikel in DVO

De groep GMP (Generale Maatschappij voor Plastiek, Deinze) investeerde in corona-jaar 2020 ruim 2 miljoen euro in een uitbreiding van zowat 30% van zijn pro- ductiecapaciteit.

Artikel GMP

Artikel over tuinen en extrusie

 

GMP op Kanaal Z

 

Een reportage over GMP op Kanaal Z, een Belgische televisiezender toegespitst op economische verslaggeving.

Pagina's